Προωθούμε την τέχνη ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης

Είμαστε η Σχεδία

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

του ανθρώπου και καταπολέμηση των προκαταλήψεων και διακρίσεων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση.

Βελτίωση των συνθηκών ζωής

περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων μέσα από τη στήριξη, ενθάρρυνση κι εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

μέσα απο την παιδαγωγική έρευνα και τον καλλιτεχνικό πειραματισμό.

"Προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και καταπολέμηση των προκαταλήψεων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση."

Τρέχουσες δραστηριότητες

Ειδικότερος στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στον νόμο 2101/92 του Ελληνικού κράτους που την επικύρωσε.

35 Χρόνια "Σχεδία"

Το 2022 η "Σχεδία" έκλεισε τα 35 χρόνια λειτουργίας της και οργάνωσε μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. 

Εκπαιδευτικό υλικό

© Copyright 2024 - Schedia. All Rights Reserved
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Φιλοξενία