Άρθρα

Δείτε εδώ τα νέα της Σχεδίας, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2024.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Δείτε εδώ τα νέα της Σχεδίας, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Δείτε εδώ τα νέα της Σχεδίας, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

25 Οκτωβρίου 2023

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΚΚΛΗΣΗ


Το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής…

Το γεγονός ότι η ενασχόληση με τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού,…