Ποιοι είμαστε

Σχεδία- Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης
Η Σχεδία

 

Η "Σχεδία" είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το 1987 από ομάδα καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών με στόχο την προώθηση της τέχνης ως μέσου κοινωνικής παρέμβασης. Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία.

 

Η "Σχεδία" είναι μέλος:

 • του Δικτύου για τη Συνηγορία των Δικαιωμάτων του Παιδιού CRAN (Child's Rights Advocacy Network)
 • του Ευρωπαϊκού δικτύου D.E.C.E.T. (Diversity in Early Childhood Education and Training), το οποίο αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και μετατροπής του σε Διεθνές με τη συμμετοχή εταίρων και από άλλες ηπείρους και τη λειτουργία του με νέα ονομασία από τον Σεπτέμβριο του 2023
 • του άτυπου δικτύου "Network for the Rights of Children on the Move", που λειτουργεί με τον συντονισμό του Συνηγόρου του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Πρώτο διαφημιστικό έντυπο της Σχεδίας
Εξώφυλλο του πρώτου διαφημιστικού εντύπου της Σχεδίας, 1987

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣ

Βασικοί στόχοι της Σχεδίας είναι:

 • η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού,
 • η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και διακρίσεων μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση,
 • η προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην καλλιτεχνική παιδεία,
 • η προώθηση των πολιτιστικών αξιών μέσω του καλλιτεχνικού πειραματισμού,
 • η βελτίωση των συνθηκών ζωής περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων μέσα από τη στήριξη, ενθάρρυνση κι εκπαίδευση γονιών και παιδιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ειδικός στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στον νόμο 2101/92 του Ελληνικού κράτους που την επικύρωσε.

Oι δραστηριότητες της "Σχεδίας" περιστρέφονται κυρίως γύρω από τα ακόλουθα άρθρα: 2, 12, 13, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 39

 

Οι δραστηριότητες της «Σχεδίας» κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

 • Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την τέχνη.
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου & οπτικοακουστικού).
 • Παραγωγή θεατρικών και κινηματογραφικών έργων.
 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Μέσα από τη συνεργασία της με κρατικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ως μέλος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών δικτύων φορέων, η "Σχεδία" έχει συμβάλει:

 • στην καθιέρωση των θεσμών της καλλιτεχνικής παιδείας, της εξωσχολικής δημιουργικής απασχόλησης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • στην προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την άμβλυνση των πολιτισμικών διαφορών.

 

Το 2022 η "Σχεδία" έκλεισε τα 35 χρόνια λειτουργίας της και οργάνωσε μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. 

 

Στη διάρκεια των 35 χρόνων λειτουργίας της, εξυπηρετήθηκαν άμεσα 7.000 παιδιά και επιμορφώθηκαν 3.500 εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και επαγγελματίες του κοινωνικού τομέα, στο ζήτημα της προώθησης του σεβασμού του ‘άλλου’ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το 2017 η Σχεδία βραβεύθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τη δράση της σε σχέση με τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Τα συμπεράσματα της συνεχούς έρευνας/δράσης της "Σχεδίας" έχουν δημοσιευθεί σε εκδόσεις της ίδιας ή/και άλλων εκδοτικών οίκων. 

 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣ

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο τι είναι οι φίλοι της “Σχεδίας” και πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς.

Επιπρόσθετο Υλικό