Εκπαιδευτικό υλικό

Μουσική στους Μαχαλάδες

Οδηγός για τη δημιουργία διαπολιτισμικών κέντρων απασχόλησης παιδιών και γυναικών

 

A. Bαφέα, Β. Κουτσουράκη, Sengul Aksar, Sibel Demirtas,  « Μουσική στους…
Η ταινία περιγράφει δύο παραδείγματα στήριξης παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Το πρώτο αφορά τη λειτουργία ενός κέντρου προσχολικής αγωγής στην Κωνσταντινούπολη και το…
...Στην πισίνα να τρώω κορόμηλα

Διερευνώντας τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών μουσουλμανικών οικογενειών του Μεταξουργείου

Α. Χουντουμάδη, «...Στην πισίνα, να τρώω κορόμηλα». Έρευνα για τις…
Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση

Πρακτικά Συνεδρίου

 

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση». Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα, 2003.…