Εκπαιδευτικό υλικό

Πρόκειται για μια ταινία που παρουσιάζει παραδείγματα καλής πρακτικής από διάφορες χώρες της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ως μέσου για την ενεργή συμμετοχή παιδιών,…
Η ταινία καταγράφει μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρική πλατεία της Ελευσίνας και περιλάμβανε καλλιτεχνικές δραστηριότητες για παιδιά και παζάρι με εικαστικά έργα γυναικών.

 

Διανομή…
Η ταινία περιγράφει δύο παραδείγματα στήριξης παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Το πρώτο αφορά τη λειτουργία ενός κέντρου προσχολικής αγωγής στην Κωνσταντινούπολη και το…