Πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 1 έτος

Πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη

Πιλοτικό πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μέσα από την Τέχνη στις κατασκηνώσεις της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού.

Κατηγορία Δράσης