Άρθρα

25 Οκτωβρίου 2023

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΚΚΛΗΣΗ


Το Κέντρο Παιδαγωγικής και…

Το γεγονός ότι η ενασχόληση με τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού,…