Μελλοντικές Δράσεις

Έναρξη: , Λήξη:
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου (11:00-13:30) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

Τα καθολικά δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση  και στη συμμετοχή στον πολιτισμό:

Η εφαρμογή τους στην…