Πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 17 μήνες

Πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μέσα από Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες στo 87ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας (Ιανουάριος 1995 - Ιούνιος 1996).

Η εμπειρία έχει καταγραφεί στο βιβλίο "Το Πολύχρωμο Σχολείο".

Κατηγορία Δράσης