Παιδιά του Μεταξουργείου

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 2,5 έτη
Πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης Τσιγγανόφωνων και Tουρκόφωνων οικογενειών Μεταξουργείου

Παιδιά του Μεταξουργείου
Πιλοτικό πρόγραμμα στήριξης Τσιγγανόφωνων και Tουρκόφωνων οικογενειών Μεταξουργείου

Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση με συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και του Bernard van Leer Foundation.

Κατηγορία Δράσης