ΚΥΒΕΛΗ

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 2 έτη
ΚΥΒΕΛΗ
Πρόγραμμα ελληνοτουρκικής δικτύωσης για την προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας

ΚΥΒΕΛΗ

Ένα πρόγραμμα ελληνοτουρκικής δικτύωσης για την προώθηση του σεβασμού της διαφορετικότητας που υλοποιείται από τη «Σχεδία» και την Τούρκικη Μ.Κ.Ο. "KEDV". Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Bernard van Leer.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CYBELE, ξεκίνησε η συνεργασία ανάμεσα σε  γονείς και εκπαιδευτικούς με την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με το σεβασμό της διαφορετικότητας.

Toν Δεκέμβριο του 2007, μία ομάδα γονέων και εκπαιδευτικών από την Τουρκία, επισκέφτηκαν το διαπολιτισμικό Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης  Δήμου Ελευσίνας και συζήτησαν με  γονείς και εκπαιδευτικούς της Ελευσίνας θέματα που αφορούσαν στο σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ήταν η πρώτη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να εξηγήσουν τον τρόπο που δουλεύουν με τα μικρά παιδιά και τις οικογένειες τους.

Τον Μάϊο του 2008, μία ομάδα γονέων και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα επισκέφτηκαν την Κωνσταντινούπολη και είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν με Τούρκους γονείς και εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν καλλιτεχνικά εργαστήρια και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το σεβασμό στη διαφορετικότητα και ειδικότερα, την προσβασιμότητα και την ελευθερία έκφρασης των παιδιών.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την επικοινωνία ανάμεσα σε παιδιά από την Τουρκία και την Ελλάδα.  Έτσι, τα παιδιά από την Ελευσίνα ζωγράφισαν την πόλη τους καθώς και τη θάλασσα. Αυτές τις ζωγραφιές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τις δώρισαν στα παιδιά στην Κωνσταντινούπολη. Αντίστοιχα, τα παιδιά της Κωνσταντινούπολης ετοίμασαν ζωγραφιές τις πρόσφεραν στην ομάδα της ελληνικής αντιπροσωπείας που επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη το Μάιο, ώστε να φτάσουν στα παιδιά της Ελευσίνας.

ΚΥΒΕΛΗ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος Cybele, το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης "Σχεδία" και το Ίδρυμα για την Προώθηση της Γυναικείας Απασχόλησης (KEDV), διοργανώνουν συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη στις 27& 28 Μαρτίου 2009 με θέμα:

"Ισοτιμία και Σεβασμός του "άλλου" στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού".

Θέματα του συνεδρίου

  1. Παιδαγωγικές πρακτικές και δυναμικές συμμαχίες – Εφαρμόζοντας στην πράξη την ισοτιμία και το σεβασμό στη διαφορετικότητα στην προσχολική εκπαίδευση.
  2. Στρατηγικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
  3. Δικτύωση (σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο) για την αλλαγή πολιτικών, με στόχο την προώθηση της ισοτιμίας και του σεβασμού του «άλλου» στην προσχολική εκπαίδευση.
Κατηγορία Δράσης