Καλλιτέχνες σε δράση

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 4 έτη
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Equal

"Καλλιτέχνες σε δράση"

Συμμετοχή της "Σχεδίας" στο Δίκτυο για την Πολιτιστική Απασχόληση, που υλοποίησε το έργο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Equal.

Κατηγορία Δράσης