ΙΡΙΣ

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 1 έτος
ΙΡΙΣ
Καταπολεμώντας τις Διακρίσεις και τα Στερεότυπα: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση

ΙΡΙΣ

Καταπολεμώντας τις Διακρίσεις και τα Στερεότυπα: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση

Έναρξη: 1/11/2010
Λήξη: 30/11/2011

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής δράσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1. Σεμινάρια με τη μορφή καλλιτεχνικών εργαστηρίων για γονείς και καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντικείμενο τη χρήση της τέχνης ως παιδαγωγικού εργαλείου για την καταπολέμηση των διακρίσεων και προκαταλήψεων.

ΙΡΙΣ ΙΡΙΣ ΙΡΙΣ

Φωτογραφίες από τα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς: 

ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 

2. Καλλιτεχνικά εργαστήρια για μαθητές γυμνασίων περιοχών της Αθήνας και της  Δυτικής Αττικής, με πολυπολιτισμικό πληθυσμό, υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής και φαινόμενα ενδοσχολικής βίας.

ΙΡΙΣ ΙΡΙΣ ΙΡΙΣ

 

3. Έκδοση περιοδικού με πρωτοβουλία των μαθητών.

 ΙΡΙΣ      ΙΡΙΣ

 

Φορέας υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

 

Με τη συνεργασία των: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», ΚΕΠΑΔ, Συνήγορος του Πολίτη

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας PROGRESS

Κατηγορία Δράσης