Ελληνοτουρκική Πρωτοβουλία Γυναικών

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 1 έτος
συνεργασία με την τουρκική Μ.Κ.Ο. KEDV

Ελληνοτουρκική Πρωτοβουλία Γυναικών

Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την τουρκική Μ.Κ.Ο. "KEDV" (Ίδρυμα για την προώθηση της Γυναικείας Απασχόλησης) και με την οικονομική στήριξη της ΥΔΑΣ (Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αφορούσε στην ίδρυση Διαπολιτισμικού Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Κωνσταντινούπολη.

Κατηγορία Δράσης