...ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ;;; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!

Ο ρόλος της εξωσχολικής απασχόλησης στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού
...ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ;;; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!!

...ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ;;; ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!!! 

Ο ρόλος της εξωσχολικής απασχόλησης στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού

 

Β. Κουτσουράκη - Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης "Σχεδία"

 

Έκδοση/Διανομή: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»