Καταπολεμώντας τις Προκαταλήψεις

Παιδαγωγικά Εργαλεία
Καταπολεμώντας τις Προκαταλήψεις

Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις

Παιδαγωγικά εργαλεία

Louise Derman Sparks και ομάδα εργασίας A.B.C, 2005, Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις. Παιδαγωγικά εργαλεία, Μετάφραση: Ευγενία Μόρφη - Αναστασία Χουντουμάδη.

Τίτλος πρωτοτύπου: Anti-bias Curriculum: Tools for Empowering Young Children 

 

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές και μεθόδους της παιδαγωγικής προσέγγισης για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Περιγράφει μια σειρά στρατηγικών και πολύ συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενήλικες για να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στο ζήτημα του σεβασμού του «άλλου». Επειδή τα παιδιά βομβαρδίζονται  με μεροληπτικά και στερεοτυπικά μηνύματα από το περιβάλλον (οικογενειακό, κοινωνικό, ΜΜΕ), δεν αρκεί απλά και μόνο να καθιερωθεί μέσα στο σπίτι ή στην τάξη ένα κλίμα ισοτιμίας και πολυφωνίας που θα καλλιεργεί το σεβασμό του «άλλου». Είναι απαραίτητο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές, που θα έχουν στόχο την καταπολέμηση των ήδη υιοθετημένων από το παιδί προκαταλήψεων, που είτε το βάζουν στη θέση του θύματος είτε σ’ αυτήν του θύτη.

Η μέθοδος για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων αγκαλιάζει μια πλειάδα διαφορών (την κοινωνική τάξη, την πολιτισμική προέλευση, τη θρησκεία, τη γλώσσα, το φύλο, τo χρώμα, του δέρματος, τη σχολική επίδοση, τη σωματική ικανότητα, τη σεξουαλική επιλογή), αναδεικνύοντας έτσι τη σφαιρική αντίληψη μιας «ανθρωπιστικής παιδαγωγικής» που βασίζεται στο σεβασμό του «άλλου», όποιος κι αν είναι αυτός ο «άλλος».

 

Έκδοση/Διανομή: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»