Ελελέ

Ένα πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης για το σεβασμό στον «άλλο» μέσω της τέχνης
Ελελέ

Η έκδοση αυτή, περιγράφει τους στόχους και τις δράσεις του Ελελέ, ενός προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης μέσω της τέχνης που ξεκίνησε στην Ελευσίνα το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2008. Η έκδοση συνοδεύεται από 8 ταινίες μικρού μήκους που καταγράφουν συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος και μία ταινία γυρισμένη από παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, ή έκδοση αυτή αναφέρεται στους στόχους του Ελελέ, στην μέθοδο και στην στρατηγική που χρησιμοποιήθηκαν, στις βασικές παιδαγωγικές αρχές και στην εξέλιξή του. Μέσω του προγράμματος, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί και τοπικές αρχές της Ελευσίνας συνεργάστηκαν σε μία προσπάθεια προώθησης του σεβασμού στην διαφορετικότητα και της αρμονικής συνύπαρξης ομάδων με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

 Το πρόγραμμα Ελελέ σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από την Σχεδία με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Bernard van Leer και με τη στήριξη του Δήμου Ελευσίνας.

 

Έκδοση: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»

 

Διανομή: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»