ΑΡΤΕΜΙΣ

Πρόγραμμα για την ενδυνάμωση και δικτύωση γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων μέσα από την τέχνη
ΑΡΤΕΜΙΣ

Λίγα λόγια για το « ΑΡΤΕΜΙΣ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»

Διάρκεια:  Ιούνιος 2012 – Ιούνιος 2014 

Το πρόγραμμα Άρτεμις σχεδιάστηκε με γνώμονα την προηγούμενη εμπειρία της «Σχεδίας» που είχε αποδείξει ότι η γυναικεία δημιουργικότητα σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που βασίζονται στη συλλογικότητα και την ενεργή συμμετοχή, μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο για την έξοδο από τη φτώχεια. Βασικός στόχος του προγράμματος Άρτεμις ήταν η ενδυνάμωση γυναικών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η επιμόρφωση τους σε τεχνικές εφαρμοσμένων εικαστικών τεχνών, η βελτίωση του επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η ενθάρρυνση της δικτύωσης τους.

ΣΤΟΧΟΙ

•         Στήριξη, ενημέρωση κι ενδυνάμωση γυναικών

•         Δημιουργία επαγγελματικής προοπτικής

•         Δημιουργία δικτύου για:

            - διασφάλιση της βιωσιμότητας και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του

               προγράμματος

            - συνεχή διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ:

    Γυναίκες άνεργες, Ελληνίδες και Μετανάστριες

 

« ΑΡΤΕΜΙΣ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ», της Πράξης 3.2.4.  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)» (Α’ και Β’ Κύκλος) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»  Δικαιούχος :  «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)»                              

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης "Σχεδία".