Καλλιτεχνικό Εργαστήρι στη Δραπετσώνα

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 4 έτη
Δραπετσώνα
Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

Πρόγραμμα «Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού μέσα από την Τέχνη και την Αυτό-οργάνωση»

Από τον Απρίλιο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2019 η "Σχεδία" πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα κοινωνικο-παιδαγωγικής παρέμβασης στην περιοχή της Δραπετσώνας, που αφορούσε στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα της ξενοφοβίας  και της σχολικής διαρροής. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η προάσπιση των  δικαιωμάτων του παιδιού και ειδικότερα αυτών που αφορούν:

  • στην ελεύθερη έκφραση,
  • στην εκπαίδευση
  • στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ενεργή συμμετοχή στον πολιτισμό.

 

Οι δράσεις του προγράμματος

Το  πρόγραμμα έχει  τρεις  βασικούς άξονες δράσης:

1. Διοργάνωση εργαστηρίων καλλιτεχνικής έκφρασης με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  • ζωγραφική
  • θεατρικό παιχνίδι
  • φωτογραφία
  • κινηματογράφο
  • μουσική

 

δραπετσώνα δραπετσώνα δραπετσώνα

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας του κάθε παιδιού και πλήρους ελευθερίας της έκφρασης. Επίσης, τόσο το περιεχόμενό τους όσο και η μέθοδος που ακολουθείται καλλιεργούν τη συνεργασία και τη συλλογικότητα.

2. Σχολική στήριξη αλλόγλωσσων παιδιών σε μικρές ομάδες με στόχο τη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης.

δραπετσώνα

3. Διοργάνωση δραστηριοτήτων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για παιδιά, ώστε να εξασφαλίζεται κατά ένα μέρος η κατάλληλη διατροφή των παιδιών με τρόπο που καλλιεργεί την αυτενέργειά τους και την ικανότητά τους για συλλογική δράση.

δραπετσώνα

Ο συνδυασμός των τριών αξόνων δίνει τη δυνατότητα  μιας ολοκληρωμένης δράσης εξωσχολικής απασχόλησης, που έχει απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη των παιδιών  και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της πόλης.

 

Το καλλιτεχνικό εργαστήρι λειτούργησε σε χώρο του πρώην Δημαρχείου της Δραπετσώνας. 

δραπετσώνα

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με κύρια χρηματοδότηση από τo ίδρυμα Hellenic Hope Foundation και χορηγίες των Ιδρυμάτων .Α. Γ. Λεβέντη και  Μποδοσάκη, καθώς και με την στήριξη και την συνεργασία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 

Κατηγορία Δράσης