«Βλέποντας τον Κόσμο με Διαφορετικά Μάτια»

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια: 7 μήνες
βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια

«Βλέποντας τον Κόσμο με Διαφορετικά Μάτια»

Το πρόγραμμα «Βλέποντας τον Κόσμο με Διαφορετικά Μάτια» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» και της ΕΑΔΑΠ.

Το πρόγραμμα αυτό  αφορά το παιδικό βιβλίο και τον σεβασμό στον «άλλο». Μια επιτροπή από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επέλεξε έναν αριθμό περίπου 200 βιβλίων από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους με βασικά κριτήρια το σεβασμό της διαφορετικότητας, αλλά και τη λογοτεχνική επάρκεια. Αυτά τα βιβλία θα ταξιδέψουν σε έξι πόλεις της Ελλάδας με τη μορφή κινητής έκθεσης. Ως πρώτος  σταθμός επιλέχθηκε η Ελευσίνα και πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης του Δήμου, δεδομένου ότι οι στόχοι και ο τρόπος λειτουργίας του κέντρου συνάδουν με τη λογική του προγράμματος.

Η πρώτη κινητή έκθεση βιβλίου θα γίνει  την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7.00μ.μ., στο χώρο του Κέντρου Καλλιτεχνικής Απασχόλησης του Δήμου Ελευσίνας, (Κυπραίου 130 - Χώρος Αναψυχής, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, Αλώνια).

βλέποντας τον κόσμο

Κατηγορία Δράσης