Τι σημαίνει "καλή πρακτική" στην προσχολική αγωγή;

Τι σημαίνει "καλή πρακτική" στην προσχολική αγωγή;

Όλα τα παιδιά και οι ενήλικοι έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εξελίσσονται σε ένα πλαίσιο που στηρίζει την ισότητα δικαιωμάτων και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.