Οι επιπτώσεις των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στην καθημερινότητα της παιδαγωγικής πράξης

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια:
Διεθνές Συνέδριο

Διεθνές Συνέδριο:

 

Οι επιπτώσεις των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στην καθημερινότητα της παιδαγωγικής πράξης

Κατηγορία Δράσης