Η Σχεδία Τα νέα μας Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Links Επικοινωνία

Εκπαιδευτικό υλικό >> Οπτικοακουστικό υλικό >>

Toowey-Toowey

Playing, drawing, singing for d i v e r s i t y - DVD

Toowey-Toowey
Toowey-Toowey
 
 
Πρόκειται για μια ταινία που παρουσιάζει παραδείγματα καλής πρακτικής από διάφορες χώρες της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ως μέσου για την ενεργή συμμετοχή παιδιών, γονιών και της ευρύτερης κοινότητας στην προσχολική κι εξωσχολική εκπαίδευση των παιδιών.
 
Διανομή: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης "Σχεδία"
 
ΚΑΐρη 23 Ν. Σμύρνη
Αθήνα 17122
Τηλ./Φαξ: 210 3218590

Επιπρόσθετο Υλικό
Η Σχεδία | Τα νέα μας | Δραστηριότητες | Εκπαιδευτικό υλικό | Links | Επικοινωνία

Καΐρη 23, Ν. Σμύρνη - Τηλ/Φαξ: 210-3218590
ανάπτυξη και φιλοξενία Technopolis SA