Η Σχεδία Τα νέα μας Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Links Επικοινωνία

Δραστηριότητες >> ELELE >>

ELELE III

Έναρξη: 30/6/2008
Λήξη: 31/5/2011
Διάρκεια: diarkeia

ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ " ΑΛΛΟΥ"

ELELE III

 Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών των σχολικών και εξωσχολικών δομών εκπαίδευσης,  έτσι ώστε όλα τα παιδιά να

 

 

 

 

 

  • έχουν ισότιμη αντιμετώπιση
  • έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ποικίλες πτυχές της ταυτότητάς τους και να αποκτήσουν θετική  αυτο-εικόνα
  • έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα με τα μέλη της οποίας συνεργάζονται ισότιμα και αρμονικά
  • έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της δομής

 

 Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη διάδοση αποτελεσματικών στρατηγικών και παιδαγωγικών εργαλείων που βασίζονται σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν το σεβασμό του «άλλου» και τη συνεργασία μεταξύ παιδιών διαφορετικής εθνικής , πολιτισμικής  ή  κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης. Το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε είναι: δάσκαλοι, εμψυχωτές, εκπαιδευτές, διευθυντές δομών προσχολικής εκπαίδευσης, γονείς, στελέχη αρμόδιων φορέων και εργαζόμενοι σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να  προωθήσουν την ισότητα των δικαιωμάτων και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

  1. Παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, βασισμένου στα αποτελέσματα πιλοτικών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει η «Σχεδία» και  που αφορούν στρατηγικές κι εκπαιδευτικές μεθόδους οι οποίες αποτελούν εργαλεία για την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
  2. Εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και θα απευθύνονται στις προαναφερόμενες ομάδες ανθρώπων, με στόχο τη διάδοση των παραπάνω αποτελεσμάτων καθώς και  τον εποικοδομητικό διάλογο, για τον εμπλουτισμό και την από κοινού τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. 
  3. Οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου το οποίο θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή  εμπειριών ανάμεσα σε χώρες της Μεσογείου.

 

 

 

 

 Η Σχεδία | Τα νέα μας | Δραστηριότητες | Εκπαιδευτικό υλικό | Links | Επικοινωνία

Καΐρη 23, Ν. Σμύρνη - Τηλ/Φαξ: 210-3218590
ανάπτυξη και φιλοξενία Technopolis SA