Η Σχεδία Τα νέα μας Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Links Επικοινωνία

Δραστηριότητες >> Σεμινάρια >>

«Ο κόσμος της εργασίας κατά των διακρίσεων»

Έναρξη: 15/5/2012
Λήξη: 31/12/2013
Διάρκεια: diarkeiaΤο Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» συμμετείχε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, και την Επάνοδο στην υλοποίηση του προγράμματος  «Ο κόσμος της εργασίας κατά των διακρίσεων» το οποίο πραγματοποιήθηκε  με την υποστήριξη του προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη Progress (2007 – 2013) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η «Σχεδία» είχε αναλάβει τη διοργάνωση ημερίδων για την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και κοινωνικών φορέων στο ζήτημα της καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας σε επτά  πόλεις της Ελλάδας:

Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Πάτρα, Χανιά

Οι ημερίδες είχαν στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν στην επαγγελματική ένταξη και στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων καθώς και στις κοινές προσπάθειες για την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Επιπλέον, οι ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σε επτά πόλεις της Ελλάδας, δημιούργησαν το περιβάλλον για νέες μεθόδους σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Περιελάμβαναν παρουσιάσεις, εργαστήρια και τοποθετήσεις και πέτυχαν στ’ ακόλουθα: 

 

-          Να αυξήσουν την ενημέρωση στα θέματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις

-           Να προσφέρουν πληροφορίες για τις εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθεσίες σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων

-           Να παρουσιάσουν παραδείγματα καλών πρακτικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων

-           Να ενθαρρύνουν την δικτύωση και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο ώστε να παρθούν πιο αποτελεσματικό μέτρα.

 

Πιο συγκεκριμένα:

   A. Η διάχυση των πληροφοριών σχετικά με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων έγινε αρχικά μεταξύ των συμμετεχόντων κι έτσι επιτεύχθηκε:

-           Η επίγνωση των επιχειρήσεων, ως μέρος ενός οικοσυστήματος σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη

-           Η δημιουργία ευκαιριών και νέων προσεγγίσεων στην καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω διάφορων προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.

B.        Μέσω των εξειδικευμένων δημόσιων συζητήσεων και των εργαστηρίων (συμπεριλαμβανομένων τοποθετήσεων και παρουσιάσεων σχετικά με την σημερινή κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας και της Ευρώπης) από:

- Διευθυντικά στελέχη εταιρειών

- Εκπρόσωπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (των Υπηρεσιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και άλλων σχετικών Υπηρεσιών και Τμημάτων

- Εκπρόσωπους του ΟΑΕΔ

- Εκπροσώπους της ΓΣΕΕ

- Εκπροσώπους των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

- Εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και των Εργατικών Κέντρων

- Μέλη των Συνεταιρισμών της χώρας (κυρίως των Γυναικείων Συνεταιρισμών)

- Εκπρόσωπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σε κάθε πόλη)

- Εκπρόσωπους των ΜΜΕ και

- Εκπρόσωπους ΜΚΟ

 

Επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα:

-          Η παρουσίαση παραδειγμάτων καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών και η συζήτηση για στρατηγικές καταπολέμησης των διακρίσεων στο χώρο της εργασίας

-           Η ενθάρρυνση δικτύωσης όλων των φορέων και επαγγελματιών σε τοπικό επίπεδο και η παρότρυνση συνεργασιών και συντονισμού μεταξύ τους (κυρίως μεταξύ των επιχειρήσεων και των τοπικών και εθνικών φορέων).

Με τη συμμετοχή στις ημερίδες επαγγελματιών από τον χώρο των ΜΜΕ (δημοσιογράφοι τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, τοπικής και εθνικής εμβέλειας, συντάκτες εφημερίδων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών μέσων και φωτορεπόρτερς) καθώς και την παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού και τη συνεχή ενημέρωση μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες όλων των συμμετεχόντων, επιτεύχθηκε η διάχυση των πληροφοριών και η αφύπνιση του κοινού.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πληροφορήθηκαν σχετικά με την νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από τον ΟΑΕΔ, την ΓΣΕΕΕ, κλπ) καθώς και για τα πλεονεκτήματα που θα έχουν όταν προσλάβουν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

Οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ πληροφορήθηκαν από τις τοπικές αρχές, τα επαγγελματικά σωματεία και τις ΜΚΟ σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στις επτά πόλεις της Ελλάδας.

Οι ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ενημερώθηκαν για συγκριμένα προγράμματα και καλές πρακτικές σε άλλες περιοχές και σε εθνικό επίπεδο καθώς και για τους τρόπους που μπορούν να τα ενσωματώσουν στο σχέδιο δράσης τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο της εργασίας.

Τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ αντάλλαξαν εμπειρία και τεχνογνωσία σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, αφυπνίστηκαν σε σχέση με τον ρόλο που μπορούν να παίξουν σε τοπικό επίπεδο, ενημερώθηκαν για καλές πρακτικές και προώθησαν τη συνεργασία τους με τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ενημερώθηκαν για το νομικό πλαίσιο και τις ευκαιρίες για εργασία από την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Οι ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ των ΑΕΙ προώθησαν την δικτύωση και το επίπεδο συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ.

Οι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ απέκτησαν σφαιρική γνώση το θέματος λαμβάνοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες και προώθησαν τη νομοθεσία ενάντια στις διακρίσεις καθώς και τις καλές πρακτικές.

(Τα κοινωνικά media έπαιξαν επίσης έναν κρίσιμο ρόλο πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα στις διάφορες κοινότητες, όπως π.χ. την ακαδημαϊκή, την κοινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες , κλπ.)

Οι ΜΚΟ προώθησαν την δικτύωσή τους , αντάλλαξαν καλές πρακτικές και βελτίωσαν τη συνεργασία τους με τις τοπικές αρχές και τα επαγγελματικά σωματεία.

 

 Επιπρόσθετο Υλικό
Η Σχεδία | Τα νέα μας | Δραστηριότητες | Εκπαιδευτικό υλικό | Links | Επικοινωνία

Καΐρη 23, Ν. Σμύρνη - Τηλ/Φαξ: 210-3218590
ανάπτυξη και φιλοξενία Technopolis SA