Η Σχεδία Τα νέα μας Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Links Επικοινωνία

Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες της «Σχεδίας» κινούνται στους ακόλουθους άξονες:
  • Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων μέσα από την τέχνη.
  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης .
  • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ( έντυπου & οπτικοακουστικού).
  • Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων.
  • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

(α) Πιλοτικά προγράμματα για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων μέσα από την τέχνη
Από το 1998 η Σχεδία πραγματοποιεί προγράμματα που έχουν στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:
  • ενθάρρυνση και εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους, με κύριο εργαλείο τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες

  • και
  • ευαισθητοποίηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων της κάθε περιοχής στα ζητήματα που αφορούν στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων
περισσότερα...


(β) Σεμινάρια
Από το 1989 η «Σχεδία» δίνει έμφαση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών μέσα από βιωματικά σεμινάρια και ειδικά προγράμματα που αφορούν στη διδακτική της τέχνης. Από το 1993 έχει εστιάσει το αντικείμενο της επιμόρφωσης σε καινοτόμες μεθόδους που αφορούν κυρίως στη χρήση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ως παιδαγωγικού εργαλείου για την καταπολέμηση των κάθε είδους διακρίσεων ή προκαταλήψεων στο χώρο της εκπαίδευσης.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα πραγματοποιούνται είτε στο χώρο της Σχεδίας, είτε στο χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών/ εμψυχωτών.
περισσότερα...

(γ) Πολιτιστικές εκδηλώσεις-συνέδρια
Για την προώθηση των παιδαγωγικών αρχών και μεθόδων που συνάδουν με την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, η Σχεδία διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις - ημερίδες, συνέδρια, φόρουμ- τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης η «Σχεδία» υλοποιεί σύντομα προγράμματα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για παιδιά, που διοργανώνονται σε συνεργασία με δήμους ή άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς σε ανοικτούς η κλειστούς χώρους με στόχο την ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων στην καλλιτεχνική έκφραση και στη συμμετοχή στον πολιτισμό.
περισσότερα...


(δ) Θεατρικές παραστάσεις
Με στόχο τη διάδοση πολιτιστικών αξιών, η «Σχεδία» οργανώνει θεατρικές παραστάσεις σε διάφορες αίθουσες των Αθηνών ή και άλλων πόλεων της Ελλάδας. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ρεπερτορίου είναι η παρουσίαση σημαντικών έργων -ελληνικών ή ξένων- που είναι άγνωστα στο Ελληνικό κοινό.
περισσότερα...Η Σχεδία | Τα νέα μας | Δραστηριότητες | Εκπαιδευτικό υλικό | Links | Επικοινωνία

Καΐρη 23, Ν. Σμύρνη - Τηλ/Φαξ: 210-3218590
ανάπτυξη και φιλοξενία Technopolis SA