Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού- Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια:
Ημερίδα

Ημερίδα:

Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Κατηγορία Δράσης