Αποκλεισμός ή συμπερίληψη; Ποιος είναι τελικά ο στόχος του σχολείου στην Ελλάδα;

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Διάρκεια:
Αφίσα εκδήλωσης
Διαδικτυακή συζήτηση

Διαδικτυακή συζήτηση:

Αποκλεισμός ή συμπερίληψη; Ποιος είναι τελικά ο στόχος του σχολείου στην Ελλάδα;

 

Κατηγορία Δράσης